Porsche On Track - Padborg Park den 3. september 2020 (Semler Premium)